Word donateur

logoVoor de financiering van ons project, het onderdak, het leefgeld en de programma's, zijn we onder meer afhankelijk van particuliere donateurs, kerken, en allerlei fondsen die gericht zijn op het helpen van mensen in nood.

Wilt u s.v.p. een donatie overmaken op rekeningnummer NL77INGB0006279869 t.n.v. Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen te Nijmegen. Elke donatie is welkom. Wilt u er over denken om een periodieke donatie te doen? Elk vast bedrag dat we periodiek ontvangen, geeft ons project een vastere financiële basis. Hieronder vindt u de opties.

  • Wilt u een eenmalige gift doen of een periodieke gift doen die u ieder moment op kunt zeggen? Indien u dit van de belasting wilt aftrekken, geldt een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60 euro op jaarbasis. Wat u meer schenkt dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
  • Indien u over een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een bedrag van tenminste € 50 doneert, is dit volledig fiscaal aftrekbaar. Dit kunt u doen door het volgende formulier in te vullen en naar ons op te sturen: Formulier overeenkomst periodieke gift.

Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Namens onze vrouwen van harte bedankt!

Wilt u meer informatie, op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten of u aanmelden als vrijwilliger? Bel ons of stuur een mail naar info@wereldvrouwenhuis.nl. Aanmelden als vrijwilliger kan ook via de Nijmeegse Vrijwilligerscentrale.