Vrienden van het Wereldvrouwenhuis

Vrienden van Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen zijn mensen en instellingen die ons steunen: door geld te doneren, door als vrijwilligster mee te helpen of door een slaapplaats te bieden aan vrouwen na hun periode in het opvanghuis. Winkels en organisaties helpen met donaties in natura, zoals levensmiddelen of kleren, al dan niet in ruil voor eigengemaakte spullen.

spulletjes