Algemene informatie

logoDe Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen (RSIN 852044276) is op 15 oktober 2012 opgericht.

Het gaat goed met het Wereldvrouwenhuis! Lees hier de evaluatie van de pilot (augustus 2013)

Lees onze statuten.

Lees ons jaarverslag en financiële jaaroverzicht van 2012.

Lees ons jaarverslag van 2013, ons financiële jaarverslag van 2013 en de begroting voor 2014.

Lees ons jaarverslag en jaarrekening van 2014.

Lees ons jaarverslag en jaarrekening van 2015.

Lees ons jaarverslag en jaarrekening van 2016.

Dit zijn onze bestuursleden:

Voorzitter: dr. Maria van den Muijsenbergh (senioronderzoeker UMC St Radboud, huisarts)

Secretaris: mr. Henrike Schurink - Smit

Algemeen bestuurslid: dr. ir. Tetty Havinga (universitair hoofddocent rechtssociologie)

Penningmeester: Sèmì Abou El.Ela MSc

Algemeen bestuurslid: mr. dr. Masha Fedorova (universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht)

 

We zijn heel blij met alle ondersteuning van donateurs en allerlei groepen en initiatieven. De KNR, Konferentie van Nederlandse Religieuzen,(www.knr.nl) doneerden het eerste jaar een zeer genereuze startgift van 25.000 euro. Voor de begintijd kregen we ook 3.363 euro van de Haëlla Stichting (www.haella.nl). Vele groepen en organisaties hebben ons gesteund het eerste jaar, zoals eetcafé de Plak, het DCI, de Klinker, De Onderbroek, St Basta, St Overal, verschillende parochies, eetgroepjes, woongroepen en nog veel meer mensen en groepen. Het Skanfonds (www.skanfonds.nl) doneerde 10.000 euro voor de kosten van het tweede jaar. We zijn dit tweede jaar van ons bestaan het Diaconale Project van de Parkstraatgemeente en krijgen regelmatig een donatie van hen. Ook dit jaar ondersteunen allerlei groepen en particulieren ons. Dank, dank allen!

Onze speciale dank gaat uit naar drie organisaties: Plus Verbeeten die ons huis al vanaf het ontstaan twee keer per week steunt met voedsel; onze vrouwen krijgen twee keer per jaar kleren van de Kledingbank; en als ze na onze opvang zelfstandig verder moeten ondersteunt de Voedselbank onze vrouwen een half jaar. Dank!

We worden niet alleen met geld gesteund! Cuppens Aannemers gaven een kerstdinertje aan Vrijwilligsters en Wereldvrouwen. Yes energy ondersteunt ons door voor ons geld terug te vragen van onze energierekening. We krijgen gratis naaimachines van een organisatie die oude naaimachines opknapt om aan goede doelen te geven. We krijgen tweedehands loopschoenen van een sportwinkel.

 

 

Bankrekening NL77INGB0006279869 t.n.v. Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen te Nijmegen

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 56257767