Algemene informatie

logoDe Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen (RSIN 852044276) is op 15 oktober 2012 opgericht. Zie onze statuten.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 1 januari 2018

  • drs. Lenie Scholten (voorzitter)
  • mr. Henrike Schurink - Smit (secretaris)
  • drs. Rob van Dinther (penningmeester)
  • prof mr. Masha Fedorova
  • dr. ir. Tetty Havinga
  • prof dr. Maria van den Muijsenbergh
  • dr. Ricky van Oers (vanaf 1 september 2017)

 

Bankrekening NL77INGB0006279869 t.n.v. Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen te Nijmegen

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 56257767