Wat doet het Wereldvrouwenhuis?

logo

Migrantenvrouwen zonder verblijfspapieren en onderdak en met medische problemen krijgen gedurende vier maanden persoonlijke en medische begeleiding en een activiteitenprogramma. De opvang is gericht op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Ze ontwikkelen een netwerk en leren vaardigheden om na de opvang zelfstandig verder te kunnen. Het uitgangspunt is dat vrouwen zelf verantwoordelijk blijven voor hun leven en onafhankelijk.

De stichting beschikt sinds eind 2012 over twee huizen onder één kap waar ruimte is voor zeven tot negen vrouwen. Jaarlijks betekent dit opvang voor ongeveer 25 vrouwen. Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten.