Wat doet het Wereldvrouwenhuis?

logo

Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen biedt dakloze vrouwen zonder verblijfspapieren met gezondheidsproblemen een tijdelijk tehuis. De vrouwen kunnen zes maanden bij ons wonen en tot rust komen. We proberen de  zelfredzaamheid van de vrouwen te versterken door individuele  begeleiding en een activiteitenprogramma (zoals Nederlandse taal,  fietsles, weerbaarheidstraining). De vrouwen knappen tijdens hun  verblijf bij ons zichtbaar op. De vrouwen krijgen een beperkte periode volledige opvang in het huis en daarna nog  geruime tijd ondersteuning en begeleiding. Het uitgangspunt van de Stichting is dat zij slechts kortdurend deze vrouwen opvang kan bieden en dat de vrouwen vooral gebaat zijn bij versterking van hun zelfredzaamheid en de opbouw van een sociaal netwerk.

De stichting beschikt sinds eind 2012 over twee huizen onder één kap waar ruimte is voor zeven tot negen vrouwen. Sinds 2017 hebben wij een tweede locatie, waar wij wat langduriger opvang bieden aan 70+ vrouwen en vrouwen met specifieke medische problemen.

We huren/gebruiken woonruimte van de gemeente Nijmegen. De Stichting heeft geen betaald personeel, alle  werkzaamheden worden verricht door vrijwilligsters. De Stichting is afhankelijk van giften van particulieren en fondsen.

Meer informatie over de stichting en haar bestuurssamenstelling kan gevonden worden onder Algemene Informatie.