Wat doet het Wereldvrouwenhuis?

Wat doen we? 

In Nijmegen leven net als in de rest van Nederland uitgeprocedeerde asielzoeksters die niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst. Asielzoekers staan na een afwijzing van hun asielaanvraag op straat, ook als terugkeer onmogelijk is. Er zijn ook migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen verblijfsvergunning hebben en bij niemand terecht kunnen. Hun situatie leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen. In Nijmegen vragen jaarlijks 25 tot 35 van hen hulp bij huisartsen en vrijwilligersorganisaties.

Het Wereldvrouwenhuis vangt deze vrouwen tijdelijk op, biedt ze activiteiten en ondersteuning en helpt ze weer op krachten te komen. De vrouwen krijgen gedurende een periode van zes maanden volledige opvang in het huis en daarna nog  geruime tijd ondersteuning en begeleiding. Het uitgangspunt van de Stichting is dat zij slechts kortdurend deze vrouwen opvang kan bieden en dat de vrouwen vooral gebaat zijn bij versterking van hun zelfredzaamheid en de opbouw van een sociaal netwerk. Het Wereldvrouwenhuis biedt individuele  begeleiding en een activiteitenprogramma (Nederlandse taal,  fietsles, weerbaarheidstraining). De stichting beschikt sinds eind 2012 over twee huizen onder één kap waar ruimte is voor zeven tot negen vrouwen. Sinds 2017 beschikt het Wereldvrouwenhuis over een tweede locatie, waar langdurige opvang wordt geboden aan oudere vrouwen (70+) en vrouwen met heel specifieke medische problemen. 

We huren/gebruiken woonruimte van de gemeente Nijmegen. De Stichting heeft geen betaald personeel, alle  werkzaamheden worden verricht door vrijwilligsters. De Stichting is afhankelijk van giften van particulieren en fondsen.

Stichting en bestuur  

De Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen (RSIN 852044276) is op 15 oktober 2012 opgericht. Klik hier voor onze statuten.

Per 1 januari 2019 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld 

  • drs. Lenie Scholten (voorzitter)
  • dr. Ricky van Oers (secretaris)
  • drs. Rob van Dinther (penningmeester)
  • prof mr. Masha Fedorova
  • dr. ir. Tetty Havinga
  • prof dr. Maria van den Muijsenbergh
  • mr. Liesbeth Siers

Bankrekening NL77INGB0006279869 t.n.v. Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen te Nijmegen

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 56257767