Heeft u een slaapplek?

logo

We zijn op zoek naar vrouwen en echtparen waar de vrouwen na hun opvangtijd in het Vrouwenhuis enige tijd mogen logeren.

In de tijd dat de vrouwen in het huis zijn wordt hun eigen netwerk grondig onderzocht op mogelijkheden voor logeeradressen. Zo nodig wordt hun netwerk uitgebreid met mensen die zich als logeeradres aangemeld hebben bij het Wereldvrouwenhuis.

Er is altijd eerst een gesprek met toekomstige onderdakgevers waar deze alle informatie krijgen over het Wereldvrouwenhuis, de vrouwen en logeeradres zijn. Er worden heldere afspraken gemaakt over hoe en hoe lang onderdak gegeven zal worden. Er wordt altijd een proefperiode van 1 nacht en/of een week afgesproken en een einddatum. De vrouw blijft officieel wonen in het Wereldvrouwenhuis, die de eindverantwoordelijkheid houdt. Als er iets niet goed gaat kan de vrouw meteen opgehaald worden.